top of page

opkotinmelle.be is een platform dat verhuurders van studentenstudio's en -kamers in contact brengt met studenten.

Noch het platform, noch de fysieke of morele persoon die haar het pand heeft doorgespeeld, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het aanbod of in geval het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het platform bezoekt. Het voorwerp vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om de inhoud en beschikbaarheid van het aanbod zelf en persoonlijk te verifiëren met de aanbieder. De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door haar aanbieder.


Het platform kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van het aanbod die op het platform geplaatst zijn , noch voor de kwaliteit van de panden.

contacteer ons voor vragen of opmerkingen

bottom of page